Krickel & Krackel

simple is beautiful

×
Krickel & Krackel

Kölsche Jung & Bönnsch Mädche

Krickel & Krackel | Soulmakers
© (ak)zent art

HENNES!

Komm her
Du geiler Bock …

Krickel & Krackel | Soulmakers
© (ak)zent art

ALAAF!

Et kütt wie et kütt.
Et hätt noch emmer joot jejange …

Krickel & Krackel | Soulmakers
© (ak)zent art

WIEVER FASTELOVEND!

De Welt es e Lake,
dat selvs de Beueler net wäsche könne …

CHERRY!
© (ak)zent art

Sonderedition

CHERRY!

Lass mich
Deine Kirsche sein …